Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zásady první pomoci při dopravní nehodě


 
Zásady pomoci
 • Zachovejte klid, zbavte se strachu, orientujte se v místě a čase.
   
 • Několik sekund přemýšlejte, pak koordinovaně a rozvážně jednejte; vypněte motor.
   
 • Zabezpečte místo nehody proti další nehodě (trojúhelníkem, výstražnými světly).  Zabezpečení místa nehody

   
 • Snažte se získat pomoc zastavením kolemjedoucích, zajistěte tísňové volání (volání pomoci).

  Při volání pomoci (tel. l55 bez mince) uveďte:
   
 • Kde se nacházíte (místo, ulice, křižovatka, orientační bod v terénu, kolikátý km dálnice apod.).
   
 • Co se stalo (srážka vozidel, vzdálenost od silnice, sráz apod.).
   
 • Kolik je zraněných a jaký je jejich přibližný stav (děti? je potřeba vyproštění?).
   
 • Kdo volá (své jméno, příp. telefon, odkud je voláno; kdo pomáhá, příp. zdravotní kvalifikace).   Volání pomoci - tel.155 bez mince
  (pozn. red.: stále používat tel. 155, v nouzi 112)

  Záchranný řetězec
  Je systémem návaznosti a spojitosti záchranných úkonů a výkonů k záchraně zraněného. Úspěšnost záchrany a její konečný efekt je závislý na každém jeho článku. Nezasáhnete-li první vy, občan, bude marná sebedokonalejší činnost záchranné služby a lékařů. Vy v prvních článcích rozhodujete o životě a smrti.

  Vyproštění a orientace

  1. Volání záchranné služby (tel. 155 bez mince)
    
  2. Základní (laická) první pomoc
    
  3. Činnost rychlé lékařské pomoci
    
  4. Pomoc a léčení v nemocnici


  Vytažení z vozu, uložení zraněného:
  Zraněným pohybujte (táhněte ho) vždy jen v ose jeho těla směrem k hlavě.
  Při vyprošťování z vozidla uchopte zraněného zezadu pod oběma pažemi za zdravé předloktí, položte si ho na sebe na pokrčené stehno a táhněte ven (Rautekův hmat)
  (Způsob vyprošťování zraněného z automobilu (Rautekovým manévrem):
  a) uchopení zezadu za přeložené předloktí
  b) vytažení zraněného z vozidla

   
 • Zraněného tahem položte na rovné a chráněné místo (na deku, igelit apod.) mimo vozovku -
 • zásadně pomáhejte především těm, kteří nevolají o pomoc a jsou v bezvědomí.
   
 • Hledejte je v okolí vozu.

  Sejmutí přilby u motocyklistů:
   
 • Zvedněte hledí přilby, aniž byste zvedali (bezvědomým) hlavu do předklonu
   
 • Rozepněte řemen pod bradou a uchopte pod čelistí přilbu ze stran - viz obr. 5a


   uvolnění přilby

  Nyní pozvolna táhněte přilbu dozadu k vlasaté části hlavy a sejměte ji - viz obr. 5b


   jeden zachránce přidržuje krk zraněného a druhý tahem v ose těla snímá přilbu

  Orientační vyšetření poraněných - postupujte takto:
   
 • Nejprve si všimněte, zda zraněný silně nekrvácí (prosáklý oděv, ohmatání zadní části hlavy a zátylku, spodní části těla).
   
 • Zjistíte-li to, ihned stavíte krvácení (viz Krvácení a jeho zastavení).
   
 • Bezvědomí zjistíte, když zraněný nereaguje na důrazný podnět (hlasité oslovení, štípnutí do pokožky apod.).
   
 • Dýchání zraněného zjistíte poslechem jeho dechu u úst a pohledem na hrudník, zda se zvedá - viz obr. 6.

   Pohledem na hrudník a poslechem zjistíte, zda nemocný dýchá

  Činnost srdeční (tep) zjistíte pohmatem svými prsty po straně krku poraněného, na krkavici - viz obr. 7.

   Pohmatem prsty po straně krku poraněného (na krkavici) zjistíte činnost srdce (tep).

  Nedýchá-li zraněný, zakloníte mu lehce hlavu, předsunete dolní čelist, otevřete ústa a ubezpečíte se, zda jsou dýchací cesty volné. Popř. odstraníte překážku v ústech (umělý chrup, zvratky, zapadlý jazyk). Sledujte, jestli se nemocný tímto trojitým manévrem nadechne.

  Obr. 8 Ústa a dýchací cesty zrevidujte trojitým manévrem - prsty obou rukou uchopíte dolní čelist, mírně zakloníte hlavu, dolní čelist předsunete a otevřete ústa

  Má-li volné dýchací cesty a přesto nedýchá, zahájíte dýchání z úst do úst (z plic do plic) - viz Zástava dýchání a oběhu, oživování.
  Nezjistíte-li zároveň tep na krkavici (krční tepně), zahájíte oživování (kardiopulmonální resuscitace) - viz Zástava dýchání a oběhu, oživování.


  Autor: MUDr. Jaromír Hrabovský, CSc.