Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

 Požární řád obce

   
Jednotky požární ochrany

HZS Radnice - JPO II/2

HZS Rokycany - JPO I

PS Břasy - JPO III

 

 

Přehled o zdrojích vody v obci pro hašení požáruObrazek

Obec Všenice

a) umělé - hydrantová síť - 4 hydranty obecního vodovodu umístěné a označené v zastavěné části obce

- požární nádrž - umístěna ve spodní části obce (použitelná celoročně)

b) přirozené - rybník nad obcí (použitelný celoročně)

 

Ohlašovny požáru v obci

1. Fa Helas, Hering, Lhoták, tel: 371 791 619

 

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního polachu v obci se provádí následujícím způsobem:

Sirénou - signálem POŽÁRNÍ POPLACH, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty, 25 vteřin tón - 10 vteřin pauza - 25 vteřin tón.

V případě poruchy technického zařízení (sirény) nebo výpadku elektřiny, bude požární poplach vyhlášen z jedoucího vozidla SDH Všenice.

 

Jednotky požární ochrany

 

 Jednotkou požární ochrany se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany. Základním posláním jednotek PO je chránit životy a zdraví obyvatel, majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, které ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení záchranných, resp. likvidačních prací.

 

Jednotky PO působí buď v organizačním řízení nebo v operačním řízení. Organizačním řízení se rozumí činnost k dosažení stálé organizační, technické a odborné působilosti sil a prostředků požární ochrany k plnění úkolů jednotek PO. Tímto se rozumí činnost související s udržováním a zvyšováním odborné a fyzické způsobilosti hasičů (školení, výcvik), údržbou požární techniky a dalších prostředků požární ochrany, apod. Operačním řízení se rozumí činnost od přijetí zprávy o vzniku požáru nebo jiné mimořádné události až po návrat sil a prostředků na místo stálé dislokace. Do těchto činností se zahrnuje výjezd jednotky PO, jízda na místo zásahu, provádění záchranných prací apod.

 

Hasiči jsou v jednotce PO rozděleni do čet, družstev a skupin. Četu tvoří 2 až 3 družstva. Družstvo je tvořeno velitelem a dalšími pěti hasiči.

Druhy jednotek požární ochrany

Dle zřizovatele jednotky PO a vztahu osob, vykonávajících činnost v těchto jednotkách, ke zřizovateli PO se jednotky dělí na:

1. Jednotky hasičského záchranného sboru

2. Jednotky sborů dobrovolných hasičů, které sřizuje obec

3. Jednotky hasičského záchranného sboru podniku

4. Jednotky sborů dobrovolných hasičů podniku

Na každý druh jednotky PO jsou stanoveny odlišné nároky z hlediska jejich operační hodnoty, dané dobou výjezdu od nahlášení mimořádné události a maximální dobou dojezdu na místo zásahu.

 

 

 

 

Integrovaný záchranný systém

 

Jde o státem garantovaný komplex ochrany bezpečnosti a obrany před mimořádnými událostmi. Integrovaný záchranný systém (IZS) zajišťuje spolupráci mezi záchrannýmu, pohotovostními a odbornými složkami státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob. Dále při likvidaci havárií, hromadných neštěstí a katastrof s hromadným výskytem zraněných, postižených, mrtvých, nebo rozsáhlých ekologickým haváriím a těžkým ztrátám na majetku.

Garantem celého IZS je Ministerstvo vnitra ČR. Telefonní číslo je 112.

V rámci IZS spolupracují:

1. Hasičské záchranné sbory (HZS) - telefon 150

2. Zdravotnické záchranné služby (ZZS) - telefon 155 poskytují odbornou lékařskou pomoc

  • skupiny rychlé zdravotnické pomoci (RZP) - minimálně 2 záchranáři, ve velkém autě, zasahují u lehčích případů
  • skupiny rychlé lékařské pomoci (RLP) - řidič, zdravotní sestra (záchranář) a lékař ve velkém autě, zasahují u život ohrožujících stavů, provádějí transport s dohledem lékaře
  • skupiny letecké záchranné služby (LZS) - pilot, zdravotní sestra (záchranář), lékař je ve vrtulníku; zasahující u nejtěžších případů s potřebou co nejrychlejšího transportu
  • lékařské služby první pomoci (LSPP)

3. Policie ČR - telefon 158

Obrazek

 

 

 

Zde jsou v přehledu složky IZS