Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie Sboru dobrovolných hasičů Všenice
 

Sbor dobrovolných hasičů Všenice byl ustanoven na valné hromadě dne 29. listopadu 1925. Heslem hasičů bylo " Miluj svého bližného." Hlavní důraz byl kladen na to, aby do sboru nebyla vnášena politika, aby každý člen plnil své povinnosti svědomitě a poctivě. Hasiči v dřívější době nejen ochraňovali majetek spoluobčanů, nýbrž poskytovali první pomoc, z důvodu toho, že v každé obci nebo okolí nebylo ihned přítomnosti doktora. Již tehdy bylo rozhodnuto, že obleky hasičů v celé republice musí být jednotně modré a tak tomu bylo i u našeho sboru. Hasiči se mezi sebou sebou oslovovali "příteli."

 

V dubnu roku 1926 poprvé náš sbor vyjel se stříkačkou, která byla zakoupena od hasičů z Chrástu, k obecnímu rybníku, kde se vše vyzkoušelo a předvedlo. ObrazekNa každé taneční zábavě ve vsi hasiči zajišťovali požární hlídky, prováděli pravidelné cvičení se sekerami a stříkačkou. Byl ustanoven služební řád, hasiči v obci pořádali přednášky pro obyvatelstvo a dále také sbor spolupracoval se skauty.

 

V době II. sv. války od r. 1941 do r. 1946 sbor nevyvíjel žádnou činnost. Při zahájení činností v roce 1946 byla při hasičskémObrazek sboru ustanovena samaritánská stráž, kterou zajišťovali dvě ženy a čtyři muži. Byl uložen úkol přezkoušet pohotovost sboru a stav hasičské techniky. V roce 1952 sbor získal novou motorovou stříkačku. V době žní byly vyhlášeny protipožární žňové hlídky a v roce 1960 s pomocí ostatních občanů byla vybudována požární nádrž u potoka. V dubnu roku 1961 bylo konáno jedno z námětových cvičení na dodání vody v případě požáru kravína JZD ve Stupně a také několik praktických cvičení se stříkačkou. Všechny tyto cvičení splňovali své účinky a to např. součinnost sborů při hašení požáru a podobně. V roce 1961 došlo k požáru obilí ve Stupně, náš sbor se účastnil ve složení 15 členů. Byl to rozsáhlý požár, u kterého se účastnilo několik ostatních jednotek. V této době čítal náš sbor na 40 členů. Na údržbu techniky odpracovali každý 25 hodin. V tomto roce náš sbor přišel o hasičský automobil T805, které nebylo dále schopné provozu, a proto byla naše jednotka závislá pouze na traktor JZD. Hasiči se každý rok zúčastňovali školení strojníků, sjezdu velitelů SDH v Rokycanech a výročních schůzí v okolních vesnicích jako jsou Bušovice, Střapole a Smědčice.

 

V obci se stalo v této době několik zajímavých událostí. Jedna z nich se odehrála roku 1964, kdy občanka obce vybrala žhavý popel z kamen, odložila nádobu s popelem na zem, zamkla dům a odešla. Popel rozpálil nádobu, od které chytlo lino a koberec. Vše nakonec dobře dopadlo, kdy se majitelka vrátila zpět a oznámila požár, který byl následně uhašen.Obrazek Další případ byl velmi podobný, kdy v topné sezoně občan odložil nádobu se žhavým popelem do dřevěného vozíku a povoz od popele chytl. Vše bylo uhašeno už v zárodku díky sousedům, kteří vše nahlásili. Hlídky mládeže měly velký podíl na uhašení požáru menšího rázu podél železniční tratě u Všenic, který vznikl po projetí nákladního vlaku taženého parní lokomotivou a velkého požáru slámy na poli u obce, kdy shořelo asi 7 ha slámy. K likvidaci tohoto požáru byl přivolán i sbor z Rokycan. Dalších takovýchto i jiných případů se odehrálo v obci řada. V roce 1964 byla obdržena poplachová siréna, která byla brigádnicky namontována a dána do provozu. Slavnosit 40-ti letého trvání sboru ve Všenicích se konaly 30.5.1965. Ve 13 hodin byl v obci vyhlášen požární poplach, aby byla předvedena akceschopnost požární jednotky. Objekt určen jako požářiště byla stodola u Řežábků. Po 8 minutách byla voda dopravena k objektu. Na této akci byli přítomni zástupci ze Sedlecka, Smědčic, Střapole a Stupna. V 15 hodin byla zahájena slavnostní schůze. Na ukončení oslav hrála místní kapela. V roce 1966 vyšlo nařízení o změně telefonních čísel na požárníky. Dosavadní telefonní číslo bylo 100 a změnilo se na 150. Ze Všenic se muselo volat nejprve do Radnic, a dále se přepojovalo. Po osmi letech v roce 1969 bylo opět zakoupeno M.N.V. nové požární auto T805 z Trenčína. Po dlouhém plánování se v roce 1972 začalo s výstavbou nové požární zbrojnice. Hasiči odpracovali 420 brigádnických hodin. Po dostavbě se v roce 1973 stará požární zbrojnice přestěhovala do nové. V dalších rocích se hasiči zúčastňovali okrskových cičení v okolních obcích, školení strojníků, zajišťovali hasičské bály v obci a mnoho dalších aktivit.